Seksoholizm straszna choroba

Seksoholizm to związanie od seksu - choroba, wyrażająca się kompulsywnymi zachowaniami o podłożu seksualnym.

http://marktest.pl/it-biostenix-sensi-oil.html Biostenix Sensi Oil - descrizione del prodotto

Prof. Lew Starowicz definiuje zjawisko jako: "stan patologicznego nasilenia erotycznych zaangażowań i aktywności fizycznej, w jaki te potrzeby dominują nad innymi, mając o sensie życia". Ujawnia się na rozmaite rodzaje - licznymi zdradami, natręctwami seksualnymi, masturbacją, zainteresowaniem pornografią.

Z wskazówki na będącą w ubiegłych latach swobodę seksualną, rodzaj mody i pozwolenia na świeże zachowania seksualne problem pewno istnieć bagatelizowany lub niedostrzegany. Osoba, która boryka się z ostatnim punktem napotyka na mur niezrozumienia, budzi politowanie, jest narażona na kpiny otoczenia.

Osoba uzależniona ciągle poszukuje nowych doświadczeń seksualnych - w przeciwnych kondycjach i organizacjach. Seksoholik wtedy nie koniecznie stereotypowy macho, jednak taki obraz jawi się w głowach wielu kobiet. Przeciwnie, istnieje teoria, że u podłoża tych zachowań leży stała chęć podniesienia samooceny. Seksoholicy to roli bardzo niedowartościowane, zakompleksione, często nieśmiałe. Stale poszukują potwierdzenia własnej atrakcyjności. Seks jest środkiem na zwiększenie ego, rozładowania negatywnych emocji, napięć takich jak strach i stres.

Do wzroście choroby mogą przyczynić się również wzorce wyniesione z domu rodzinnego - bywa, że dysfunkcyjnego i patologicznego.

Seksoholizm jest chorobą, jaka posiada ujemny wpływ na dalekie dziedziny bycia kobiety uzależnionej, częstokroć boleśnie dotyka bliskich. Liczne zdrady, kłamstwa, brak zaufania mogą spowodować do konfliktu i rozpadu stałego związku.

Choroba niewątpliwie wymaga leczenia, psychoterapii. Seksoholizm leczenie Kraków obejmuje wywiad, diagnozę i terapię - niekiedy długotrwałą. Celem jest zmiana postrzegania sfery seksualnej, zmiana myślenia, tak aby akt seksualny nie był jedynie środkiem do spełnienia atawistycznego popędu, ale i zabarwionym emocjonalnie dowodem oddania.