Gaszenie pozarow grupy e

Pożary można gasić na chwila rodzajów, wszystko zależy przecież z różnych czynników. Wśród nich należy wymienić materiał palny, jego liczbę i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Znaczenie ma ponad czas, który minął od czasu wzniecenia ognia. W których sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

wentylacje przemysłoweInstalacje wentylacji i klimatyzacji przemysłowej | GRUPA WOLFF

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które liczy na rozcieńczeniu palnych alkoholi w przestrzeni spalania a na ograniczeniu stężenia tlenu do cen, w jakiej spalanie stoi się niemożliwe. Stężenie tlenu, w jakim proces spalania zostaje zahamowany, otrzymuje się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie alkoholi i par w dziedzinie spalania. Warto też dodać, że najlepsze efekty gaśnicze ma się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, zachodzące w mieszkaniach zamkniętych, wyróżniających się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie a najczęściej bierze się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest wyjątkowa w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna traktowana istnieje również do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych czyli do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą zbiera się i przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura ma co najmniej 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie czy te zabezpieczenie miejsca pożaru z użyciem pary wodnej, będzie ostatnim bardziej pomocne, im szersza będzie temperatura zapłonu cieczy. W sukcesach pożarów gazów, para wodna również objawia się pomocna, jednak zdecydowanie w miejscach zamkniętych o małej kubaturze. Ponadto, pary wodnej używa się też do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak urządzenia elektryczne czy komputerowe. Warto pamiętać, że para jako materiał gaśniczy, nie prawdopodobnie żyć użytkowana na szerokich przestrzeniach. Lecz nie tylko. Pary wodnej nie należy wykorzystywać w sukcesach, gdy chciane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie wykorzystuje się oraz w pomieszczeniach, w których chyba ona dać poparzenia spotykających się w nich mieszkańców. Używając pary wodnej nie wolno jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, którym można zdecydowanie się poparzyć. Gaszenie parą wodną stosuje się jeszcze z ryzykiem zamglenia przestrzeni i zawilgocenia powietrza.