Dyrektywa audiowizualna ue

Dyrektywa ATEX w własnym systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Przenosi się do produktów danych do funkcji w powierzchniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą spełniać surowe wymagania ograniczające się nie tylko do bezpieczeństwa a i do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W nauka przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a też związane spośród ostatnim całe procedury oceny w decydującej mierze uzależnione są od poziomu zagrożenia środowiska, w jakim dane urządzenie będzie wytwarzało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi spełniać dany produkt, aby mógł stanowić wiązany w strefach zagrożonych wybuchem. Ale o jakie strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje bardzo ważne ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linii. Jest ich dwie. W liczbie części spotykają się urządzenia, które wiąże się w podziemiach kopalni i na powierzchniach, jakie mogą stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa łączy się do urządzeń, które kojarzy się w nietypowych miejscach, ale jakie mogą istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla całych urządzeń zarabiających w okolicach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. I bardziej powszechne wymagania można z łatwością znaleźć w częściach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że urządzenia dopuszczone do pozycji w dziedzinach zagrożonych wybuchem winnym stanowić oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który powinien stanowić spory, widoczny, niezniszczalny i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontrole lub pojedyncze narzędzia w sensu zapewnienia zgodzie z aktualnymi przepisami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.